Adatvédelmi irányelvek

Margita 344,2 Turisztikai és Sportegyesület adatvédelmi tájékoztatója

Margita 344,2 Turisztikai és Sportegyesület tájékoztatja a rendezvényein résztvevőket és nevezési rendszerébe regisztrálókat adatkezelési gyakorlatáról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről. Egyesületünk, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfeleljen a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő adatai:

Név: „Margita 344,2” Turisztikai és Sportegyesület

Székhely: 2100 Gödöllő Kossuth Lajos utca 1.

Postacím: 2100 Gödöllő Kossuth Lajos utca 1.

Adószám: 18670615-1-13

E-mail-cím: info.margita@gmail.com

Telefonszám: 06-30/299-3666

Honlap: http://www.margita344-2.hu/

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés teljesítéséhez (versenyek, rendezvények lebonyolítása stb.) szükséges adatok esetében a szerződés teljesítése. A nem kötelezően kitöltendő adatok kezelésének alapja az ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja és időtartama

Az adatkezelés általános célja:

 • nevezők beazonosítása és nyilvántartása, valamint a nevezések rögzítése,
 • az általunk szervezett események lebonyolítása,
 • statisztikák, elemzések összeállítása, pályázati beszámolók

Ezért adatbázisunkban a személyes adatokat a célhoz kötöttség elve alapján a rendezvény, illetve az éves rendezvénysorozat (Margita kupa) lezárásáig tároljuk.

A kezelt adatok köre

Nyilván tartjuk a nevet, opcionálisan a nevező elérhetőségét (cím, e-mail, telefon) Ugyancsak nyilvántartjuk a versenyek során elért eredményeket (pl. befutó idő, helyezés, megtett távolság) és a versenyszervezéssel kapcsolatos adatokat (pl. rajtszám átvétele, nevezés visszaigazolása).

Nyilvántartjuk a pénzügyi tranzakciók adatait (dátum, összeg, pénznem, befizetett tétel, online nevezés esetén tranzakcióazonosító).

Rajt- és eredménylisták

A Téli Margita terepmaraton és félmaraton futóversenyen az elfogadott szokásoknak megfelelően, a sportesemények tisztaságának és átláthatóságának érdekében nyilvános rajtlista és eredménylista készül a nevezőkről. A rajtlista tartalmazza a versenyző nevét, születési évét, lakóhelyét (csak település), állampolgárságát, nemét, egyesületét és az adott versenyen érvényes korkategóriáját. Ennek alapján mindenki láthatja, hogy kivel versenyez. Az eredménylista a rajtlista adatain túlmenően a befutóidőt, részidőket, megtett távolságot, abszolút és kategórián belüli helyezést, valamint a kizárás, feladás, időbüntetés tényét tartalmazhatja.

A nevezők a versenyekre való benevezéssel hozzájárulásukat adják felsorolt adataiknak a nyilvános rajt- és eredménylistákban való közléséhez. A rajtlistákat legkésőbb a verseny évét követő év végéig tesszük közzé.

Túráinkon, egyéb eseményeinken nem készül sem rajt-, sem eredménylista.

A pályázatok által finanszírozott rendezvényeinken jelenléti ív készül (név, lakcím, aláírás adatokkal. A jelenléti íveket kizárólag a pályázatok elszámolásához használjuk, és az elszámolás mellékleteként a törvényben meghatározott ideig a pénzügyi bizonylatok között tároljuk.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az ügyfelek által megadott személyes adatok megismeréséhez egyesületünkben belül azok jogosultak, akik nevezéssel, pénzügyi, pályázati tevékenységgel kapcsolatos feladatokat látnak el, tagok és önkéntesek.

Az adatkezelésben érintett helyszínek:

-Rendezvényeink rajthelyei, Civil ház, az egyesület székhelye

-honlap: http://www.margita344-2.hu/ (kizárólag előnevezés esetén)

A versenyzőkről/ügyfelekről tárolt adatok

Alapadatok:

 • állandó / levelezési cím,
 • állampolgárság,
 • telefonszám,
 • e-mail-cím,
 • egyesület (ha van, nem kötelező)
 • születési idő (korcsoport besorolásához)

Különleges adatok:

 • Fogyatékosság miatt nevezésidíj-kedvezményben részesülő sporttársaknál nyilvántartjuk a fogyatékosság tényét, mint a kedvezmény alapját (MÁK kártya megléte).

Az online előnevezési rendszerben nevezőkről nyilvántartott további adatok:

 • banki átutaláskor a tranzakcióazonosító, amely a pénzügyi ellenőrzésekhez és a problémamegoldáshoz szükséges.

Az egyes versenyekhez tartozó nevezési adatok:

 • verseny teljesítésének tervezett és tényleges ideje (vagy a fix idős versenyeken megtett táv), kategória, helyezés, néhány esetben részidők,
 • befizetett nevezési díj, kedvezménytípus, fizetési mód és dátum
 • a rajtszámátvétel, a visszaigazolás, a visszalépés ténye és dátuma

16 év alattiak regisztrációja

Versenyeinkre, rendezvényeinkre 16 év alatti fiatalok is nevezhetnek. Ezekben az esetekben a nevezési lapot a szülő, gondviselő írja alá.

Adatok törlése

Nevezőink a jogszabály alapján bármikor kérhetik személyes adataik törlését az adatbázisunkból, online nevezési rendszerünkből, illetve az eredménylistákból.

Aki az adatait töröltette, annak nem tudjuk figyelembe venni az esetleges kedvezményeit, amit előző évi teljesítéséből szerzett.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben úgy érzi, egyesületünk, vagy annak valamely tagja, önkéntese megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot valamely elérhetőségünk útján, hogy a problémát mielőbb megoldhassuk.

Elérhetőségeink a tájékoztató elején olvashatóak.

 „Margita 344,2” Turisztikai és Sportegyesület. kikötése

Az „Margita 344,2” Turisztikai és Sportegyesület, mint adatkezelő fenntartja a jogot, hogy szükséges esetben adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre azon esetekben kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a technikai rendszer megváltozik, vagy azt jogszabály kötelezővé teszi. Azonban ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését.